Światowy Dzień Uchodźcy

Rokrocznie 20 czerwca przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Uchodźcy. Obchody mają na celu edukowanie obywateli na temat praw uchodźców i poszanowania ich godności niezależnie od pochodzenia, miejsca urodzenia, rasy czy religii.

Światowy Dzień Uchodźcy (ang. World Refugee Day), corocznie obchodzony jest na świecie 20 czerwca, ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 4 grudnia 2000 roku. Uroczystości odbywają się w ponad stu krajach. W związku z tym dniem organizowane są wydarzenia kulturalne, konferencje oraz spotkania edukacyjne. Wydarzenia mają na celu zrozumienie potrzeb uchodźców na całym świecie. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Uchodźcy są szczególnie istotne, ze względu na trwającą w Ukrainie wojnę. Świętowanie ma na celu edukowanie nas w zakresie praw uchodźców oraz poszanowania ich godności nie zważając na miejsce urodzenia, pochodzenie, rasę czy religię.

Każdego roku Światowy Dzień Uchodźcy ma swoje przewodnie hasło. Tegoroczne brzmi: „Ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek. Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa”.

Kim jest uchodźca?

Konwencja Genewska z 1951 roku określa uchodźców obcokrajowcami, którzy zmuszeni byli opuścić kraj pochodzenia na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej oraz którzy z powodu tych obaw nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony swojego kraju.

Ilu jest na świecie uchodźców?

„Zgodnie z UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – red.), pod koniec 2021 roku liczba uchodźców na całym świecie wynosiła ponad 89 milionów. Największa część tej grupy – 53,2 miliona – to ludzie przesiedleni wewnątrz jednego kraju. 27,1 miliona osób w obawie przed prześladowaniami, wojną czy sytuacją ekonomiczną uciekło do innego państwa. 4,6 miliona osób ubiega się o azyl”.

Historia

Daty ustanowienia i obchodów święta nie są dziełem przypadku. W 2001 roku przypadała 50. rocznica uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców. W tym samym czasie Organizacja Jedności Afrykańskiej poparła inicjatywę, by Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich, czyli właśnie 20 czerwca. Od tego dnia i 2001 roku data ta uznawana jest za Światowy Dzień Uchodźcy.

„Działaniami skoncentrowanymi na ochronie praw uchodźców, szczególnie w zakresie wsparcia w zapewnieniu im azylu i repatriacji, zajmuje się UNHCR – agenda Narodów Zjednoczonych, istniejąca od 1950 roku. Siedziba urzędu mieści się w Genewie w Szwajcarii, a funkcję Wysokiego Komisarza sprawuje od 2016 roku włoski dyplomata Filippo Grandi”.