Polityka prywatności i RODO

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,
w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu informujemy, że:
W tej polityce prywatności wyjaśniono kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych podczas korzystania z naszych Usług. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji danego Użytkownika. PomocniLudzie.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych:

  1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

  Administratorem przetwarzanych przez AnimalHotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934860, REGON 520527265, NIP 7252314345, kapitał zakładowy: 50 000 zł.

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Z ochrony danych w PomocniLudzie.pl można skontaktować się pod adresem info@pomocniludzie.pl

  1. Prawa Użytkownika

  Użytkownikowi przysługują opisane poniżej prawa w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika:

  3.1 Prawa ogólne

  Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych oraz do informacji o fakcie zbierania i używania tych danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać taką zgodę.

  3.2 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionych interesach

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją — wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeśli Użytkownik wniesie taki sprzeciw, PomocniLudzie.pl nie będzie już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że PomocniLudzie.pl wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub przetwarzanie służy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń prawnych lub obronie przed takimi roszczeniami.

  3.3 Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

  Jeśli PomocniLudzie.pl przetwarza na potrzeby marketingu bezpośredniego dane osobowe Użytkownika, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Jeśli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, PomocniLudzie.pl nie będzie już przetwarzać do takich celów danych osobowych Użytkownika.

  3.4 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z Usług

  Z wyjątkiem określonych przypadków, w których Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne w związku z umową zawartą przez niego z PomocniLudzie.pl lub w których Użytkownik zwrócił się do PomocniLudzie.pl z prośbą o podjęcie określonych działań przed zawarciem umowy, PomocniLudzie.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PomocniLudzie.pl. PomocniLudzie.pl stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić prywatność Użytkownika i przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach m. in.:

  • pomaganie Użytkownikowi w znajdowaniu idealnych hoteli i opiekunów,
  • zapewnienie Użytkownikowi dostosowanych do jego potrzeb i trafniejszych wyników wyszukiwania hoteli i opiekunów.

  Gdy Użytkownik korzysta z Usług PomocniLudzie.pl, PomocniLudzie.pl przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

  • dane osobowe umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail Użytkownika, ale także takie jak płeć lub data urodzenia.

  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, za które uznajemy: marketing, w tym profilowanie (np. aby dopasować treści Serwisu do Twoich preferencji); prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści Serwisu do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników); zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności Serwisu; wykrywanie botów i nadużyć podczas korzystania z Serwisu; dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

  1. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

  Jeśli Użytkownik skontaktuje się z PomocniLudzie.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, PomocniLudzie.pl zapisze przekazane przez Użytkownika dane (adres e-mail, prawdopodobnie imię i nazwisko lub nazw firmy oraz numer telefonu), aby móc udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytania. Dane, które nie są niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem, zawsze są oznaczane w formularzu kontaktowym jako opcjonalne. Wiadomość Użytkownika może być powiązana z różnymi działaniami podjętymi przez Użytkownika na stronie internetowej PomocniLudzie.pl. Zebrane informacje posłużą wyłącznie do zapewnienia Użytkownikowi pomocy związanej z rezerwacją i lepszego zrozumienia opinii Użytkownika. Dane te są wyraźnie udzielane w sposób dobrowolny i za zgodą Użytkownika, jak przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie, w jakim dotyczy to danych o kanałach komunikacji (np. adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika), Użytkownik wyraża również zgodę na ewentualny kontakt z nim ze strony PomocniLudzie.pl za pośrednictwem tego kanału w celu obsługi zapytania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę.

  PomocniLudzie.pl usuwa powstające w tym kontekście dane, gdy ich przechowywanie nie jest już dłużej wymagane albo ogranicza ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi w zakresie zatrzymywania takich danych.

  1. Konkretne funkcje Usług

  6.1 Konto użytkownika PomocniLudzie.pl

  Użytkownik możliwość utworzyć konto użytkownika PomocniLudzie.pl. Jeśli Użytkownik utworzy konto użytkownika PomocniLudzie.pl, będzie miał chroniony hasłem dostęp oraz zyska możliwość przeglądania danych zapisanych na swoim koncie i zarządzania nimi. Utworzenie konta użytkownika PomocniLudzie.pl jest dobrowolne, ale może być wymagane, aby korzystać z pełnej funkcjonalności niektórych Usług.

  Jeśli Użytkownik założy konto użytkownika PomocniLudzie.pl, PomocniLudzie.pl będzie mu wysyłać wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto PomocniLudzie.pl.

  Na swoim koncie użytkownika PomocniLudzie.pl Użytkownik może zarządzać wszystkimi swoimi danymi, a także je modyfikować i usuwać. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

  6.2 Linki zewnętrzne

  Jeśli nasze Usługi przekierowują do innych witryn internetowych lub aplikacji, te nowo otwarte linki nie działają zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Należy zapoznać się z polityką prywatności opublikowaną w tych innych witrynach internetowych lub aplikacjach, aby poznać obowiązujące w nich procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

  1. Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych

  Na tej stronie internetowej stosuje się wtyczki społecznościowe różnych dostawców. Bez ingerencji Użytkownika przyciski te podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie.

  1. Pliki cookie

  Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Gdy Użytkownik korzysta ze strony internetowej PomocniLudzie.pl, na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika przypisane do używanej przez Użytkownika przeglądarki. Za ich pośrednictwem w lokalizacji, w której taki plik jest konfigurowany, zbierane są określone informacje. Służą one wyłącznie poprawie działania strony internetowej i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika. Ponadto PomocniLudzie.pl używa plików cookie, aby poprawnie zidentyfikować Użytkownika podczas jego kolejnych wizyt na stronie internetowej.

  Ta strona internetowa korzysta z różnych rodzajów plików cookie, których zakres działania i funkcje opisano poniżej.

  8.1 Tymczasowe pliki cookie

  Pliki „cookies” mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

  8.2 Trwałe pliki cookie

  Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który dla poszczególnych plików cookie może być różny. Za pomocą odpowiednich opcji bezpieczeństwa w ustawieniach swojej przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie.

  8.3 Pliki cookie typu Flash

  Pliki cookie typu Flash nie są zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika, ale przez wtyczkę Flash. Ponadto PomocniLudzie.pl korzysta też z obiektów magazynu HTML5, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. W obiektach tych zapisywane są niezbędne dane, niezależnie od używanej przez Użytkownika przeglądarki i nie mają one automatycznie ustawionej daty ważności. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie typu Flash podlegały przetwarzaniu, powinien zainstalować odpowiedni dodatek, taki jak „Privacy Badger” w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox lub Adobe Flash Killer Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Aby zapobiec używaniu obiektów magazynu HTML5, należy korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym. PomocniLudzie.pl zaleca też regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

  8.4 Zapobieganie zapisywaniu plików cookie

  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

  8.5 Okres przechowywania

  Okresy przechowywania plików cookie są różne i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki.

  1. Przekazywanie danych

  Jeśli PomocniLudzie.pl korzysta z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG, wówczas na potrzeby przekazywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika poza UE PomocniLudzie.pl stosuje odpowiednie zabezpieczenia, takie jak unijne standardowe klauzule ochrony danych lub unijna decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

  1. Bezpieczeństwo danych

  PomocniLudzie.pl stosuje kompleksowe zabezpieczenia o charakterze technicznym i operacyjnym, aby zapewnić danym Użytkownika ochronę przed przypadkowym lub celowym zmanipulowaniem, utraceniem, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Wraz z postępem technicznym stosowane przez PomocniLudzie.pl zabezpieczenia są regularnie weryfikowane i aktualizowane.

  1. Przechowywanie danych

  PomocniLudzie.pl zatrzymuje dane osobowe Użytkownika tak długo, jak jest to konieczne, aby Użytkownik mógł korzystać z Usług oraz aby możliwe było świadczenie przez PomocniLudzie.pl Usług na rzecz Użytkownika, a także aby przestrzegać przepisów prawa.