Jak-rząd-przygotowuje-się-na-przyjęcie-obywateli-Ukrainy?

Jak rząd przygotowuje się na przyjęcie obywateli Ukrainy?

Niezmiennie od dwudziestu dni obywatele Ukrainy w wyniku wojny zmuszeni są, by przetrwać, ewakuować się z kraju, na sąsiadujące, bezpieczne terytoria. Na ten moment w Polsce przebywa już ponad półtora miliona uchodźców. Dzielimy się tym, czym możemy, łączymy siły, ale z dnia na dzień potrzeba większego wsparcia i większych funduszy. Jak przygotowuje się na tę sytuację rząd?

12 marca br. senat przyjął specustawę dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy. Reguluje ona legalność ich pobytu, sytuację finansową czy kwestie dotyczące zatrudnienia.

W tym tygodniu, w środę 16 marca oficjalnie zaczął się proces rejestrowania w Polsce obywateli Ukrainy. Po wypełnieniu formalności i otrzymaniu numeru PESEL będą mogli oni legalnie korzystać z pomocy medycznej, socjalnej i z systemu edukacji. Rząd deklaruje wszechstronne wsparcie dla uchodźców.

Na co potrzebujący mogą liczyć?

Na sam początek, po odpowiednim zarejestrowaniu rząd zapewnia potrzebującym 300 zł na start. Jest to jednorazowa forma pomocy, pierwsze wsparcie. Rząd poprzez programy pomocowe chce zadbać o namiastkę normalności i godny start dla osób, których codzienność z końcem lutego zmieniła się bezlitośnie.

Rząd przewiduje przeznaczenie 1,8 do 3,5 mld zł rocznie na pomoc dla Ukrainy

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas ostatniego wystąpienia zadeklarował obywatelom Ukrainy pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną i pomocą socjalną od dnia przekroczenia granicy. Podkreślił również, że ważne jest teraz sprawne funkcjonowanie administracji, dlatego prosił, by nie wszyscy udali się do urzędów pierwszego czy drugiego dnia, tak by nie spowodować awarii systemu.

Pomoc dla przyjmujących uchodźców

Rząd przygotował również formę pomocy dla osób goszczących obywateli Ukrainy pod swoim dachem. Pomoc dotyczy tych, którzy przyjmują potrzebujących za pomocą samorządów. Pomoc finansowa w kwocie 40 zł na osobę na dzień (tj. 1200 zł miesięcznie) ma pokryć podstawowe koszty, takie jak czynsz czy wyżywienie. Pomoc będzie świadczona przez dwa miesiące.

Programy pomocowe w ramach specustawy

„Razem możemy więcej“ to program, który ma pomóc obywatelom Ukrainy w przebranżowieniu się. Budżet w wysokości 40 mln przeznaczono polskim instytucjom, które mają zapewnić obywatelom miejsce na rynku pracy.

Oprócz wsparcia finansowego rząd ma zapewnić potrzebującym bezpłatną pomoc psychologiczną i leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Joanna Karp
press@pomocniludzie.pl