Forum-Odpowiedzialnego-Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum odpowiedzialnego biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja, której priorytetem działaności jest misja na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowania sektora biznesowego działaniami, które zmieniają świat. Organizacja zrzesza ludzi, którzy zmieniają biznes.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu swoimi działaniami wspiera firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi. Tworzy i zawiązuje koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworząc tym samym społeczność firm odpowiedzialnych społecznie. Organizacja tworzy przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami/kami środowisk akademickich i organizacji społecznych. Aktywnie odnajdując rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do potrzeb i możliwości biznesowych.

Forum uznaje naszą platformę za odpowiedzialny model biznesowy, jakim niewątpliwie jest nasza niezależna platforma pomocowa “PomocniLudzie.pl”.

Forum odpowiedzialnego biznesu
https://odpowiedzialnybiznes.pl/infografiki/ukraina/.

O tym jak działa organizacja, jakie cele i wartości niesie współpraca z FOB w Polsce przeczytać można na ich ofiacjalnej stronie internetowe: https://odpowiedzialnybiznes.pl/misja-i-wartosci-fob/

Joanna Karp
press@pomocniludzie.pl