_informator

The war is still going on

Mija 125 dni od ataku agresora rosyjskiego na Ukrainę, a szanse na pokojowe zakończenie konfliktu z dnia na dzień maleją. Jedynym realnym na tę chwilę

_ czytaj więcej

World Refugee Day

Rokrocznie 20 czerwca przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Uchodźcy. Obchody mają na celu edukowanie obywateli na temat praw uchodźców i poszanowania ich

_ czytaj więcej

Polish-Ukrainian power

Mimo że trudno odnajdywać w wojnie dobre strony, eksperci uważają, że od jej wybuchu Polska i Ukraina tworzą nieprawdopodobną siłę w stosunku do Rosji, ale

_ czytaj więcej

The war is still going on

Mija 125 dni od ataku agresora rosyjskiego na Ukrainę, a szanse na pokojowe zakończenie konfliktu z dnia na dzień maleją. Jedynym realnym na tę chwilę

_ czytaj więcej

World Refugee Day

Rokrocznie 20 czerwca przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Uchodźcy. Obchody mają na celu edukowanie obywateli na temat praw uchodźców i poszanowania ich

_ czytaj więcej

Polish-Ukrainian power

Mimo że trudno odnajdywać w wojnie dobre strony, eksperci uważają, że od jej wybuchu Polska i Ukraina tworzą nieprawdopodobną siłę w stosunku do Rosji, ale

_ czytaj więcej