Aflofarm na pomoc Ukrainie

Aflofarm na pomoc Ukrainie

W tym czasie każda pomoc jest niezwykle ważna i niezastąpiona. Łączymy siły. Zmieniamy priorytety i dajemy od siebie tyle, ile jesteśmy w stanie. W związku z trudną sytuacją na wschodzie i nieustającą potrzebą pomocy Aflofarm Farmacja Polska wdrożył swoje finansowe, farmakologiczne i psychologiczne działania pomocowe.

Rodzinna firma Aflofarm, solidaryzując się z Ukrainą, postanowiła przekazać od siebie wsparcie finansowe. Łącznie przekazali 1 mln zł. Połowa z tej kwoty to wsparcie finansowe dla osób poszkodowanych podczas wojny. Druga część tych funduszy natomiast pokryje koszty leków oraz wyrobów medycznych. Oprócz wsparcia finansowego koncern farmaceutyczny zorganizował w swoich placówkach zbiórki rzeczowe dla potrzebujących, które zostaną przekazane goszczącym w Polsce rodzinom z Ukrainy.

Aflofarm pomaga Ukrainie

Aflofarm pokazując, że nie jest obojętny na działania. Postanowił zawiesić współprace z Rosją i Białorusią i wstrzymać wysyłkę produktów, które zostały już wyprodukowane na potrzebę białoruskiego rynku. Ponadto trwa organizowanie nowych miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy.

Firma wspiera również własnych współpracowników. Oferuje im bezpłatną pomoc psychologiczną, a dla pracowników z Ukrainy przygotowane zostanie wsparcie finansowe, które ma służyć pomocy swoim rodzinom. Aflofarm oferuje również pomoc w znalezieniu zakwaterowania lub relokacji. Ponadto firma w ramach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych uczestniczy w spotkaniach dotyczących pomocy medycznej.

Aflofarm poprzez swoje działania pokazuje, że nie jest obojętny na losy poszkodowanych, wschodnich sąsiadów. Wykorzystuje swoją siłę i zasoby, by pomóc tym najbardziej potrzebującym.

Jako firma rodzinna, nie pozostajemy obojętni na sytuację rodzin dotkniętych wojną – dlatego zdecydowaliśmy o przekazaniu 500 tys. zł wsparcia finansowego na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Mamy nadzieję, że te pieniądze w realny sposób pomogą poszkodowanym. Zdecydowaliśmy również o zorganizowaniu na dużą skalę pomocy farmakologicznej, która obejmie leki oraz wyroby medyczne. Na ten moment zaplanowaliśmy do przekazania ponad 70 tys. opakowań

– mówi Jacek Furman prezes zarządu Aflofarmu.