jak-wojna-w-ukrainie-zmieni-zycie-polakow

Jak wojna w Ukrainie zmieni życie Polaków?

Wojna w Ukrainie niesie za sobą konsekwencje nie tylko dla obywateli okupowanego państwa, ale również dotyka Polaków, którzy mocno angażują się, wspierając swoich wschodnich sąsiadów. Ci, którzy nie stracili dachu nad głową, oferują go innym. W wyniku rosyjskich ataków zmieniamy swoją codzienność, priorytety czy podejście do życia. Jakie koszty wojny poniesiemy, będąc obok? Czy sankcje nałożone na Rosję wpłyną bezpośrednio na życie Polaków? Jakie ogólnoświatowe zmiany nas czekają?

Wojna a polska gospodarka

Ekonomiści nie pozostawiają wątpliwości, że wojna w Ukrainie będzie miała przełożenie na ogólnoświatowy kryzys i portfele Polaków. Według prognoz jako konsekwencje rosyjskich działań zbrojnych przewiduje się:

  • Stagflację, czyli wzrost cen przy jednoczesnym zatrzymaniu wzrostu gospodarczego.
  • Wysokie ceny energii. Wzrost cen na stacjach paliwowych i w sklepach.
  • Wzrost kosztów utrzymania domów, a także cen podstawowych produktów rolnych.
  • Pogłębienie inflacji. Ceny wielu istotnych surowców energetycznych pójdą w górę.
  • Spadek PKB. Zatrzymanie eksportu do Rosji i Ukrainy to strata rzędu 5% całego eksportu.
  • Wzrost rat kredytów hipotecznych.

Z biegiem lat szacuje się, że Rosja ma mniejsze znaczenie w wymianie handlowej. Polski Instytut Ekonomiczny raportuje, że „udział Rosji jako odbiorcy eksportu z Polski spadł w latach 2006-2021 w zdecydowanej większości sekcji: w eksporcie żywności i zwierząt z 5,6 proc. do 1,7 proc.; jak też w eksporcie: chemikaliów z 10,4 proc. do 5,3 proc.; towarów przemysłowych z 5 proc. do 2,5 proc., wyrobów przemysłowych z 4,8 proc. do 2 proc.”

Rynek pracy

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie widoczny jest odpływ ukraińskich pracowników płci męskiej, którzy wrócili do ojczyzny walcząc o wolność, w efekcie czego polskie firmy zmuszone są do szybkiego uzupełnienia kadr. Jednocześnie zważając na napływ uchodźców, rząd zakłada maksymalne otworzenie rynku pracy dla naszych wschodnich gości i przystosowanie prac w firmie, tak by zwiększyć możliwość zatrudnienia kobiet z Ukrainy.

„Od wybuchu wojny firmy członkowskie Polskiego Forum HR, zatrudniły ok. 3 tys. obywateli Ukrainy, w tym blisko 600 osób na podstawie zgłoszenia, wynikającego z nowych regulacji wprowadzonych specustawą”.

Eksperci nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy i czy odbije się negatywnie na Polakach. Z pewnością napływ uchodźców i zaspokajanie ich potrzeb może mieć zarówno pozytywny wpływ na rynek pracy, jak i wprowadzić chaos.

Higiena psychiczna

Myśląc o konsekwencjach w skali całego świata, mamy na uwadze głównie kryzys ekonomiczny. Niemniej jednak konflikt rozgrywający się za naszą wschodnią granicą odbije się również na naszej psychice. Wspierając naszych sąsiadów, czy to materialnie, czy psychicznie, bierzemy na swoje barki dużo. Istotne jest, byśmy nie wzięli ponad swoje siły. Dbając o innych, musimy również dbać o siebie i o to, żeby dać tyle, ile jesteśmy w stanie. Na kryzys ekonomiczny nie mamy wpływu, ale nasza psychika jest w naszych rękach, dlatego dbanie o nią jest w tym czasie niezwykle ważne.

Joanna Karp
press@pomocniludzie.pl